Make your own free website on Tripod.com

intromn.gif (33204 bytes) >>>>>>sila pilih...

[sejarah] [objektif] [motto] [logo]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Sejarah

Pada tahun 1995, sebuah kelab yang bertujuan mendedahkan para pelajar STAR Putra kepada pengendalian komputer serta aplikasi-aplikasinya.Justeru, Kelab Komputer ditubuhkan di bawah kelolaan Koperasi STAR Putra Bhd.

    Kelab yang mempunyai keahlian seramai kira-kira 50 orang pada masa itu, memulakan Kelas Pembelajaran Komputer pada bulan Mac tahun yang sama.Bilik IT yang terletak di Blok B, STAR Putra digunakan sebagai makmal bagi tujuan tersebut.Presiden kelab pada masa itu ialah Siti Aishah Adam.

    Menjelang 1998, kelab ini mengorak langkah melalui ahli jawatankuasanya yang berkaliber mengolah semula organisasi ini menjadi sebuah kelab yang mempunyai identiti baru.Permohonan untuk menggunakan nama barunya iaitu Kelab Intelek (IT dan Komputer)disokong padu oleh pihak pentadbir STAR Putra.

KEMBALI home.gif (316 bytes)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Kelab Intelek ditubuhkan dengan beberapa ojektif.Antaranya ialah seperti berikut:

 
Mendedahkan para pelajar mengenai aplikasi IT,bukan setakat perkakasan komputer tetapi juga merangkumi semua bidang.
Membantu para pelajar supaya bersedia menerima perubahan paradigma yang akan berlaku dalam era IT.
Membantu para pelajar menyiapkan diri dalam menghadapi cabaran kemajuan IT.
Membantu para pelajar memanfaatkan kecemerlangan IT sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan . 

KEMBALI home.gif (316 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Motto  

motto.gif (33402 bytes)

 

 

 

KEMBALI home.gif (316 bytes)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Logo Kelab

itlon.gif (2358 bytes)  

Logo kami melambangkan singkatan daripada IT dan Komputer (ITK).Tetikus menunjukkan kami menitikberatkan pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat dan komputer.Warna hijau, kuning,merah,putih dan biru merupakan warna-warna yang terdapat dalam lencana sekolah.Bumi membuktikan bahawa teknologi maklumat merupakan aset penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia pada masa kini.

KEMBALI home.gif (316 bytes)